Amedeo e-shop - Nakupujte snadněji...Akce

První pomoc při polití elektroniky

Přinášíme rady, jak postupovat při polití notebooku, tabletu či jiného elektronického pomocníka. V žádném případě by se majitel neměl pokoušet o vysoušení svépomocí a měl by vyhledat odborný či specializovaný servis. Avšak před předáním do servisu je třeba učinit některé doporučené kroky :

1. vypnout zařízení, odpojit připojené periferie (myš, USB, flash disk, tiskárna, apod.) a pokud to konstrukce umožňuje, VYJMOUT BATERII!,

2. nakloněním politého zařízení nechat volně vytékat kapalinu,

3. zařízení v žádném případě nesušit na topení, fénem, v troubě ani nijak jinak,

4. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZAŘÍZENÍ NEZAPÍNAT!

5. co nejdříve odnést politou elektroniku i s příslušenstvím do našeho servisu. Doporučujeme nic neodkládat, protože čas hraje největší roli. V době pracovního volna je možno volat na naši horkou linku 736 62 42 42.

Podle našich zkušeností je úspěšnost servisního zásahu po polití čajem, kávou, vodou, vínem, pivem asi 60%. Tato úspěšnost se snižuje stářím poškozeného zařízení, intenzitou polití a rovněž a především Vaším postupem ihned po nehodě. Pokud nejde elektronické zařízení opravit, nebývá většou problém stáhnout data z paměťového média (harddisku) a jejich záloha buď na nový notebook anebo jiné paměťové médium.

Zákazníci se často dotazují, proč se nedoporučuje zařízení zapnout? Vždyť oni si chtěli data odzálohovat sami, dokud zařízení funguje! Zde je vysvětlení : průchodem elektrického proudu mokrými elektronickými součástkami vznikají jako vedlejší produkty elektrolytické reakce na součástkách nánosy soli, které rozleptávají jednak samotné součástky, ale i vnitřní vodivé vrstvy základní desky, která se tímto nevratným procesem stává neopravitelnou.  Tomuto desktruktivnímu procesu se lze vyhnout jedině okamžitým vypnutím a odpojením zařízení od napájení, tedy i vyjmutím baterie.

V našem servisním středisku poškozené zařízení kompletně demonutujeme, poškozené součástky velmi opatrně mechanicky a chemicky ošetříme a vysušíme  suchým vzduchem. Po kontrole jednotlivých součástí zařízení opětovně odborně sestavíme a provedeme zátěžové a diagnostické testy.

Fotogalerie

Sdílení

Zpět