Amedeo e-shop - Nakupujte snadněji...Akce

Novinka v naší nabídce - cejchovaný metr

Naši nabídku jsme rozšířili o požadovaný, avšak nedostatkový sortiment : cejchovaný dřevěný metr. Tento metr je vhodný jako ověřené měřidlo s délkou platnosti ověření 2 roky, dle zákona o metrologii. Jedná se dřevěný metr s mosazným ukončením, vhodný pro používání v obchodním styku, jehož platnost uznává ČOI a platí v celé EU. Je opatřen všemi značkami, které jsou nutné pro cejchovaná měřidla. Tento metr musí používat všichni obchodníci, kteří prodávají sortiment podle délky : stuhy, pletiva, hadice, lana, textilní metráž, atd. atd.

Použití neschváleného metru, metru s propadlým cejcem anebo metru poškozeného označuje Česká obchodní inspekce jako správní delikt dle §24 odst. 7 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., a může uložit pokutu až do výše 5.000.000,- Kč! Běžná taxa za tento správní delikt je 2.000,- Kč pokuty + 1.000,- Kč paušál za náklady správního řízení.

Akční prodejní cena metru je 660,- Kč bez DPH s platným cejchem na 2 roky.

Fotogalerie

Sdílení

Zpět