Amedeo e-shop - Nakupujte snadněji...Akce

27.01.2006 Časté dotazy na typ pokladny

Na paragonu musí být zboží přesně specifikováno nebo stačí uvést např.: potraviny, cukrovinky, ovoce ...?
Pro tyto účely zákona č. 215/2005 Sb. není nezbytné podrobné členění jednotlivých druhů zboží, které je podřazeno stejné sazbě DPH nebo je osvobozeno od daně. Rozdílný postup bude zřejmě u povinného subjektu, který běžně používá čárkový kód zboží, jiný u subjektu, který je plátcem DPH a chce, aby jeho pokladna tiskla přímo daňové doklady, a zcela odlišná situace bude v malé prodejně, která je např. provozována spotřebním družstvem, které je plátcem DPH, ale rozsah vydávaných daňových dokladů je nepatrný, popřípadě nulový. Tento "drobný" povinný subjekt bude zřejmě ve své pokladně rozlišovat zboží pod vyšším společným pojmem, např. ovoce, nikoliv jablka nebo hrušky, pečivo, nikoliv chléb nebo rohlík, a cena tudíž nebude tištěna automaticky ve vazbě na název zboží, ale vkládána ručně, takže např. zelenina bude mít podle sortimentu v jeden prodejní den např. pět jednotkových cen, ve smyslu náležitosti pokladního bloku, která je uvedena jako další z náležitostí pokladního bloku. Je proto především věcí povinného subjektu, jak bude obligatorně zákonem stanovené náležitosti pokladního bloku, které vyplývají z předmětu úpravy ZRP, používat, resp. je dále rozšíří zejména pro potřebu orientace svého zákazníka.

Sdílení

Zpět