Amedeo e-shop - Nakupujte snadněji...Akce

28.10.2006 BEZPLATNÝ odběr elektrozařízení

S platností od 19. října 2006 se naše společnost začlenila jako bezplatné MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ do REMA systému. Naším cílem je zajistit efektivní systém sběru, svozu a recyklace vyřazených elektrozařízení. Za tímto účelem REMA systém spolupracuje s certifikovanými organizacemi vybranými na základě jejich zkušeností s recyklací vyřazených elektrozařízení, efektivity a ceny. Pro zajištění svozu vyřazených zařízení ze sběrných dvorů a společností spolupracujeme se svozovými společnostmi, jejichž působnost zahrnuje celé území České republiky.

REMA systém vytváří také síť sběrných míst. Sběr je v současnosti zajišťován ve spolupráci s maloobchodníky na jedné straně a městy a asociacemi na straně druhé. V místech zpětného odběru REMA může být nepotřebné elektrozařízení odevzdáno zdarma.

Aby byl celý systém sběru co nejvíce usnadněn a urychlen, byla již v loňském roce spuštěna služba "Do 24 hodin". V rámci této služby zajišťuje REMA systém bezplatně odvoz vyřazených elektrických a elektronických zařízení od svých klientů, prodejců a koncových uživatelů.

Recyklaci zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení zajišťují smluvní zpracovatelé REMA systému.

REMA systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005, jako první kolektivní systém v České republice.

Vznik REMA systému iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulsem k jeho založení byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ten dává od 13. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit Systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Činnost

Hlavním smyslem činnosti REMA systému je ochrana životního prostředí - zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Za tímto účelem REMA systém zajišťuje organizaci sběru, třídění, nakládání a recyklaci v celé České republice.

REMA systém se v rámci své činnosti zaměřuje především na elektrozařízení náležející do skupin
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikací
8. Lékařské přístroje
Nabízíme komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení.

Financování činností REMA systému je zajištěno na základě finančního příplatku, který se od 1. září 2005 připočítává k ceně výrobku. Je pro všechny klienty v rámci REMA systému závazný a pro daný výrobek vždy stejný tak, aby neskýtal konkurenční výhodu.

Sdílení

Zpět