Amedeo e-shop - Nakupujte snadněji...Akce

Znalecké posudky

PDF

Co je to znalecká činnost? Kdy a proč?

Znalecká činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací spotřební elektronika, výpočetní technika, nábytek, vybavení a zařízení domácností


Co jsou movité věci?
Jedná se ve své podstatě o všechny věci, které nejsou nemovitostmi. Mezi nemovitosti se zahrnují budovy, stavby a pozemky, tzn. že věcmi movitými jsou zejména :

 vybavení kanceláří a kancelářský inventář všeho druhu, včetně výpočetní, kancelářské, administrativní a komunikační techniky,
 vybavení obchodů, restaurací, hotelů, podnikatelských objektů, apod.,
 vybavení průmyslových objektů, garáží, dílen, apod.,
 bytové zařízení všeho druhu včetně příslušenství a elektrospotřebičů,
 vybavení domácností, dílen, ruční nářadí, apod.


Kdo potřebuje ocenění či znalecký posudek?
Znalecký posudek je poskytován v souvislosti s právním úkonem pro :

 fyzické i právnické osoby,
 orgány státní moci (soudy, policii, ostatní státní orgány),
 orgány samosprávy (obecní, městské či krajské úřady a další instituce),
 firmy, společnosti, neziskové organizace a občanská sdružení,
 soukromé i úřední účely.

Kdy je potřeba ocenění či znalecký posudek?
Pro právnické osoby (firmy, společnosti a sdružení) je nejčastějším důvodem :
 prodej, vyřazení nebo zařazení majetku do nebo z evidence,
 ocenění majetku k současnému nebo zpětnému datu,
 určení výše škody při pojistných událostech jako podklad pro pojišťovnu,
 stanovení výše škody ve výrobě, při dopravě, způsobené zaměstnanci nebo obchodními partnery.

Pro soukromé osoby a občany :
 nákup a prodej majetku,
 vypořádání majetku v případě dědictví, rozvodu, převodu nebo předmanželských smluv,
 výpočet škod při pojistných událostech, škod způsobených trestnou činností nebo škod způsobených v zaměstnání.

Pro soudy, státní orgány a orgány samosprávy :
 odhady cen při nákupu a prodeji majetku, ocenění stávajícího majetku,
 ocenění majetku a posouzení škod při občanskoprávních nebo trestněprávních sporech,
 posudky pro rozhodčí a správní řízení.

Stáhnout dokument - co je znalecká činnost.pdf (36 kB)
PDF

Karta soudního znalce

Karta soudního znalce vedená Ministerstvem spravedlnosti ČR v seznamu znalců a tlumočníků je zde : http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/0/3AD02F80231832D3C1257B0F006EBA38?OpenDocument
Stáhnout dokument - karta soudního znalce.pdf (31 kB)
PDF

Cena posudků a odhadů

Cena posudku nebo odhadu je stanovena vždy individuálně v závislosti na složitosti, náročnosti a rozsahu požadovaného posudku.

Pro občany, fyzické a právnické osoby je cena stanovena dohodou.

Pro orgány státní moci se cena posudku řídí zákonem číslo 36./1967 Sb. a vyhláškou číslo 37/1967 Sb. ve znění vyhlášek číslo 11/1985 Sb., číslo 184/1990 Sb., číslo 77/1993 Sb. a číslo 432/202 Sb.

Chcete-li nezávazně určit přibližnou cenu za zpracování posudku či odhadu, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 736 624242 nebo mailem na adrese : amedeo@amedeo.cz

Stáhnout dokument - cena posudků a odhadů.pdf (30 kB)